Видове транспортни ленти

Видове транспортни ленти и свързващи материали, с които търгува Каучук Строй Инженеринг ЕООД

Каучук Строй Инженеринг ЕООД разполага на склад със следните видове транспортни ленти и свързващи елементи:

Класификация и характеристики на транспортните ленти и свързващите елементи

В зависимост от предназначението им се произвеждат следните типове транспортни ленти:

 • Транспортни ленти с общо предназначение: обикновени и абразивоустойчиви.
 • Транспортни ленти със специално предназначение : трудногорими, топлоустойчиви, антистатични, маслоустойчиви и студоустойчиви.

В конструкцията на транспортните ленти влизат два основни елемента с определено функционално предназначение:

 • Носеща част /каркас/, изградена от различни видове тъкани /полиамидни и полиестени/ или металокордна тъкан, тип „Флексимат“. Лентите се произвеждат с различен брой вложки / 1-10 / в зависимост от заявката на клиента и условията на работа.
 • Гумени покрития / протектори / – работен и неработен.

Характеристики на лентите:

 • Дебелини на работния протектор – 3 мм до 10 мм.
 • Дебелини на неработния протектор – 2 мм – 5 мм.
 • Между гумените покрития и носещата част могат да се вграждат защитни / брекерни / вложки.
 • Броят на вложките е от 1 до 10.
 • Обща дебелина на лентите – до 30 мм.

Дебелините на лентите и на гумените покрития може да се договаря.

Транспортните ленти се произвеждат със следните стандартни ширини в милиметри:

300; 400; 500; 650; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200.

Условно подреждане на означенията, използувани за транспортните ленти, необходими при оформянето на поръчка:

 • 1000 ЕР – 800/4 4+2 „Z“
 • 1000 – ширина на лентата, mm
 • ЕР – вид на текстила (полиестер-полиамидна тъкан)
 • 800 – клас на лентата / mm
 • 4 – брой на вложките
 • 4 – горен работен протектор
 • 2 – долен работен протектор
 • „Z“ – клас на работното гумено покритие

Гумени ленти

Дебелината на гумените покрития, дебелината и дължината на транспортните ленти се определя по споразумение между потребителя и производителя.

Транспортните ленти се доставят навити на рула, с дължина от 50 до 300 л.м., захванати с метални ленти.

По технически показатели, функционалност и експлоатационни качества транспортните ленти, производство на Каучук Строй Инжинеринг ЕООД, са на световно ниво.

Намират приложение в рудодобива, металургията, енергетиката и др. отрасли на промишлеността.

Елементи на транспортните ленти. Типове транспортни ленти.

В конструкцията на лентите влизат два основни елемента:
– Носеща част / каркас /, изградена от различни видове тъкани
– Гумени покрития – / протектори / – работен и неработен

Произвеждат се ленти с текстилна основа и с металокордна тъкан.

Таблица 1

ВИДОВЕ ТЪКАНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТИПОВЕ
Полиамидни PP-100; PP-125; PP-150; PP-160; PP-200; PP-300; PP-400; PP-500; PP-630; PP-750
Полиестерни EP-80; EP-100; EP-125; EP-160; EP-200; EP-250; EP-315; EP-400; EP-400; EP-630; EP-630; EP-800; EP-1000; EP-1200; EP-1400; EP-1600; EP-1800; EP-2000; EP-2200
Металокордна тъкан тип „Флексимат“ IWR-1000; IWR-1200; IWR-1600; IWR-2000; IWR-2500; IWR-3150

При производството на транспортни ленти предназначени за работа в тежки условия се поставят и защитни вложки (брекер) – една или две. Произвеждат се транспортни ленти със и без гумени покрития (протектори), кантирани и некантирани. Дебелината на гумените покрития, дебелината и дължината на транспортните ленти се определя по споразумение между потребителя и производителя.