Ленти с общо предназначение

Гумено-текстилни транспортни ленти с общо предназначение

В зависимост от якостта на опън по основа (N/mm) се произвеждат следните класове транспортни ленти с общо предназначение, дадени в таблица 2:

Таблица 2

Клас на транспортна лента, N/mm Якост на опън по основа, N/mm, min
80; 100; 125; 150; 160; 200; 250; 300; 315; 400; 450; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 3500 80; 100; 125; 150; 160; 200; 250; 300; 315; 400; 450; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 3500

Таблица за показатели на гумено-текстилните транспортни ленти:

Таблица 3

Протектори Дебелина на протекторите, mm
Работен 3 – 10
Неаботен 2 – 5

Таблица за адхезията между текстилните вложки, както и между протекторите и вложките:

Таблица 4

Местоположение Адхезия, N/mm, min
Между протекторите и вложките (протектор / вложка) 5.0
Между вложките (вложка/вложка) 5.0

В зависимост от предназначението на гуменото покритие се произвеждат няколко типа обикновени и абразивоустойчиви транспортни ленти, дадени в таблица 5:

Таблица 5

ПОКАЗАТЕЛИ ТИП НА ГУМЕНОТО ПОКРИТИЕ
DIN 22 102 W X Y Z C
Якост на опън MPa min. 18 25 20 15 10
Относително удължение при скъсване,
%, min.
400 450 400 350 300
Изтриваемост по Шопер-Шлобах,
mm3, max.
80 (AA)
90 (W)
150
120
140 (N)
150 (Y)
130 (P)
250 (Z)
200 (Q)
Предназначение За особено образивни материали – до 500 мм За силно абразивни материали – до 400 мм За силно абразивни материали и въглища – до 250 мм За средно абразивни материали – до 80 мм и въглища – до 250 мм За неабразивни и селскостопански продукти